Priser

SERVICE (priser gældende fra 01-11-2021)

Servicetime: kr. 532,00 pr. påbegyndt time (kr. 665 inkl. moms) + servicevogn

  • Servicevogn uden for parkeringszoner: kr. 70,- pr. time (kr. 87,50 inkl. moms)
  • Servicevogn i parkeringszoner: kr. 90,- pr. time (kr.  112,50 inkl. moms)

Miljøtillæg.: 68 kr. pr. faktura

 

TEKNIKERTIMER (priser gældende fra 01-07-2020)

Dørtelefon. ABDL, ADK, ABA, – anlæg.

Servicetekniker: kr. 598,00 (kr. 747,50 inkl. moms) + servicevogn


Akut udkald: mandag – fredag mellem 8:00 – 16:00 (samme dag) kr. 995,- (kr. 1243,75 inkl. moms)


Service tjek: kr. 598,00 (kr. 747,50 inkl. moms)

Elektriker time / ved kundens egne indkøbte el-materialer: Pr. påbegyndt time kr. 798,- (kr. 997,50 inkl. moms)


Lærling: kr. 398,- (497,50 inkl. moms)


Vagtudkald uden for åbningstid samt søn- og helligdage: kr. 1.598,- for første time, herefter kr. 798,- pr. påbegyndt time. (kr. 1.997,50 / kr. 997,50)


Rådgivende installatør / el-ingeniør: kr. 798,- pr. påbegyndt time (kr. 997,50)


El-tjek, ved lejligheds salg, koloni have m.m. https://weibel-el.dk/el-tjek/

Statens El-eftersyn, ved hussalg og til krav for ejerskifteforsikring https://weibel-el.dk/vigtig-viden/statens-el-eftersynsordning-ved-hussalg/


Weibel Energy & Power meter.

Måling af 72 1-faset / 24 3-faset afgange på tavle i 6 dage: kr. 10.498,- Ekskl. moms.

Opsætning, demontering og udarbejdet rapport udføres i medgået tid:

  • Teknikertime kr. 798,- Ekskl. moms.
  • > 100 km. kr. 0
  • < 100 km. kr. 5 pr. km

Ekspeditionsgebyr / Faktura fremsendt pr. post. Ekskl.moms. kr. 68,00

Faktura via email/EAN. kr. 0,00

Alle reklamationer skal ske inden 5 arbejdsdage, reklamationer skal afgives elektronisk på info@weibel-el.dk, med faktura nummer i emnefelt. Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at forfaldsdatoen ikke ændres ved en evt. reklamation af et stykke arbejde. Vi henviser samtidig til Tekniq Garantiordningen på http://www.tekniq.dk/forbruger/ankenaevnet

Samarbejdspartner

Brdr. Weibel er medlem af

BedreBolig konsulent

Brdr.Weibel El-Teknik
CVR: 33 35 32 35
Tlf.: 53 71 72 73
Adr.: Telefonvej 6, 2860 Søborg

Hold dig opdateret med
Weibel EL på Facebook