To lokale virksomheder samarbejder om CO2-reduktion

To lokale virksomheder samarbejder om CO2-reduktion

El-installationsfirmaet, Brdr. Weibel El-Teknik, har udskiftet hele belysningen i butikslokalerne hos Byens Bazar i Søborg, og det kan både ses på energiforbruget og på elregningen.

Under et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og el-firmaet, Brdr. Weibel El-Teknik, har kommunens detailvirksomheder fået tilbudt gratis energimålinger med henblik på at optimere butikkernes el-løsninger og nedsætte deres CO2-udledning.

Initiativet udspringer af kommunens mål om at nedsætte sin CO2-udledning med 40% inden 2020, hvilket er et led i FN’s 17 verdensmål, der, blandt andet, har til formål at imødekomme den globale udfordring med klimaforandringerne.

Byens Bazar er et cirka 1000 kvadratmeter stort indendørs loppemarked, hvor tusindvis af brugbare ejendele hver dag skifter hænder. Butikkens ejer, Niels Frederiksen, tog i maj 2017 imod tilbuddet fra kommunen om en gratis el-måling, som viste, at det store butikslokales strømforbrug kunne reduceres betragteligt.
Og kort tid derefter udskiftede el-firmaet, Brdr. Weibel El-Teknik, hele butikkens belysning til LED-lys, som både betyder mindre CO2-udledning og en billigere elregning – nu sparer Byens Bazar omkring 30.000 kroner om året på strøm.

Byens Bazar og bæredygtighed

For Niels Frederiksen var det ikke en svær beslutning at acceptere tilbuddet om en energimåling af Byens Bazars butikslokale, fordi projektet gav anledning til at indtænke bæredygtighed i forretningen, hvilket man, ifølge Niels, er forpligtet til, hvis man har muligheden.

”Det giver god mening at gennemføre investeringer og optimeringer i butikken, som på længere sigt sparer os for udgifter – dette er også med til at skabe en god forretning, og det giver en god følelse at lave en bæredygtig forretning”, siger Niels Frederiksen.
Udover at reducere energiforbruget i butikken i Søborg, er der også blevet gennemført andre bæredygtige initiativer i nogle af kædens andre butikker – plastflasker er blevet afskaffet og nogle steder er der blevet installeret solpaneler.

 

 

 

 

 

Brdr. Weibel El-Teknik optimerer virksomhedernes energiforbrug

I samarbejde med Gladsaxe Kommune har Brdr. Weibel El-Teknik siden 2014 lavet el-målinger i Gladsaxes detailhandel med henblik på at optimere butikkernes elforbrug, så de kan spare penge og reducere deres CO2-udledning på samme tid.

Ifølge Dan Weibel, som er medejer af Brdr. Weibel El-Teknik, handler det om at ændre adfærd og materialevalg, når butikkerne vil indtænke klima og bæredygtighed i deres forretningsmodel.
”Hvis man vil nedsætte sit energiforbrug er et tiltag som at udskifte sine lysstofrør et godt sted at starte, fordi det kan halvere den mængde strøm, man bruger” siger Dan Weibel.

 

Se den originale artikel på dette link fra Gladsaxe Kommune

Nyt våben mod virksomhedens skjulte strømtyve

Nyt våben mod virksomhedens skjulte strømtyve

Nyt våben mod virksomhedens skjulte strømtyve

Der kan være kontante gevinster at hente, hvis man giver sin virksomhed et strømtjek. Brdr. Weibel Elteknik i Søborg har netop lanceret et højteknologisk måleapparat, der i løbet af kort tid afslører de skjulte energislugere på kontorer, butikker og restauranter. Gladsaxe Kommune har som de første taget måleapparatet i brug.

”Virksomhedsejerne får sig ofte en overraskelse, når de ser resultatet af vores målinger,” siger administrerende direktør Dan Weibel, Brdr. Weibel El-teknik.

”Rigtig mange tror, de har gjort, hvad de kunne for at spare på strømmen. For eksempel ved at gå over til LED-belysning og installere tænd-sluk-ure. Men der stadig penge at spare. I hvert fald afslører vores måleapparat skjulte strømtyve, som virksomhedsejerne ikke er opmærksomme på.”

Det nye måleapparat fra Brdr. Weibel El-teknik er udviklet i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Og netop nu er man i færd ved at foretage målinger hos 75 butikker, kontorer og virksomheder i kommunen. ”Kommunen har et mål om, at energiforbruget skal nedsættes inden 2020, og derfor blev vi spurgt, om vi kunne finde på en metode til at hjælpe de små og mellemstore virksomheder. Det var en udfordring, som jeg gerne ville tage op. ” siger Dan Weibel.

Og de første måleresultater taler deres tydelige sprog, forklarer Dan Weibel: ”Vi har bl.a. gennemført en måling i en tøjbutik, der på papiret havde gjort alt det rigtige. Butikken havde tænd-og-sluk-ure på mange af deres installationer. Men vi fandt ud af, at butikkens kasseapparat og computere alligevel stod tændt døgnet rundt. Den potentielle gevinst på elregningen er på mindst 2100 kr. om året og det er med en minimal investering.” En anden måling i en lokal cykelforretning afslørede, at varesikrings-anlægget var tændt døgnet rundt, også når butikken var lukket. Her var den potentielle besparelse på elregningen 1.800 kr. om året. Dan Weibel forklarer, at der er udsigt til endnu større besparelser, hvis man fx måler på et supermarked, et kontor eller andre større ejendomme.

Giver samlet overblik
Det nye måleapparat er bemærkelsesværdigt, fordi det giver et samlet overblik baseret på reelle målinger fra den pågældende ejendom. Man får altså et ægte billede på forbruget, og man slipper for at tage udgangspunkt i generelle spareråd. Det betyder, at man kan sætte ind præcis dér, hvor problemet er.

”Vores måleapparat kobles op på virksomhedens el-tavler. Vi sætter strømtransformere hen over hver af udgangene, på hver enkelt sikringsgruppe, og så måler vi i løbet af en uge, hvad virksomheden bruger af strøm. Bagefter får kunden en rapport med anbefalinger til, hvor man kan sætte ind,” forklarer Dan Weibel.

”Hvis du fx har et supermarked, så kan vi måle strømforbruget uafbrudt i hele ugen og afsløre, hvor strømslugerne er. Er det kasseapparaterne, der bruger standby-strøm? Måske er det en kølemontré, der bruger for meget strøm, fordi køleblæseren ikke er blevet vedligeholdt eller bare er støvet til. Eller det kan være at facadelyset sluger strøm om natten. Vi kan endda se, om personalet glemmer at slukke kaffemaskinen, når de holder fyraften. Der er stadig mange penge at spare for den enkelte virksomhed,” slutter Dan Weibel.

dan power
Weibels Energy & Powermeter er udviklet af virksomheden Brdr. Weibel El-teknik i Søborg i samarbejde med Gladsaxe Kommune. I øjeblikket får de første 75 virksomheder i Gladsaxe udført målinger for at finde de skjulte strømtyve. Dan Weibel fortæller, at det har været et møjsommeligt og krævende arbejde at få apparatet udviklet og ikke mindst få alle instrumenterne samlet i én kasse, så der kan måles på hele 72 outputs. Vedhæftet pr-foto til fri redaktionel afbenyttelse.

Fakta:
Brdr. Weibel El-teknik, Søborg
Grundlagt i 2010 af brødrene Dan og Ken Weibel. Virksomheden har ni medarbejdere, og kunderne er primært erhverv, ejer- og andelsforeninger. Virksomheden blev i 2015 og 2016 Børsen Gazelle virksomhed.

Mere info:
Kontakt adm. direktør Dan Weibel, tlf. 53 71 72 73 E-mail: info@weibel-el.dk
eller pr-ansvarlig Lars Bo Axelholm, tlf. 22 25 59 59 / larsbo@larsboaxelholm.dk

PRESSEMEDDELELSE – SEPTEMBER 2016 Brdr. Weibel El-teknik
Tlf. 53 71 72 73
info@weibel-el.dk

Gladsaxe-virksomheder modtager erhvervspris for deres fælles sociale indsats

Gladsaxe-virksomheder modtager erhvervspris for deres fælles sociale indsats

 

Gladsaxe-virksomheder modtager erhvervspris for deres fælles sociale indsats

Lokalt engagement og socialt ansvar er omdrejningspunktet for vinderne af Gladsaxe Erhvervspris 2016. Prisen blev i går tildelt virksomhedsnetværket VUVA, der siden 2015 har skabt 100 fritidsjobs til lokale unge.

Erhvervsprisen2016

Der var trængsel på scenen den 29. september, da Gladsaxe Erhvervspris 2016 blev givet til virksomhedsnetværket VUVA – Virksomheder for unges vej ind i arbejdslivet. Hele 22 lokale virksomheder kunne gå hjem med en fin statuette som anerkendelse for deres engagement i VUVA, der arbejder for at give lokale unge et positivt første møde med arbejdslivet.

Siden starten i 2015 har netværket skabt 100 fritidsjobs til Gladsaxes unge, og de har desuden etableret nye samarbejder med de lokale skoler om praktik og undervisningsforløb, der inddrager virksomhederne på en ny måde.

– Det er unikt, at store og små virksomheder i Gladsaxe tager et fælles ansvar og sammen skaber innovative løsninger på et komplekst problem. I Erhvervsrådet var vi ikke i tvivl om, at VUVA er værdig til prisen, selv om foreningen er ganske ny, sagde borgmester Karin Søjberg Holst (A) i sin tale ved prisoverrækkelsen under Gladsaxe Erhvervskonference, der fandt sted hos MOE A/S i Søborg.

Privat-offentligt partnerskab giver helstøbte løsninger
VUVA blev iværksat som et samarbejde mellem de to ildsjæle Steen Michael Nielsen, stationsleder fra Falck, og Adam Knox Martin fra Ungeenheden.

– Med VUVA har vi etableret et unikt samarbejde mellem de lokale virksomheder og kommunen, hvor vi samskaber løsninger til at forberede de unge på arbejdsmarkedet og etablere fritidsjob og praktikpladser, siger Adam Knox Martin, CSR & Virksomhedskonsulent i Ungeenheden i Gladsaxe Kommune.

VUVA åbner døre
De arbejdssøgende unge bliver henvist til VUVA af boligsociale medarbejdere, ungdomsskolen, de lokale folkeskoler eller af Ungeenheden. Og den første kontakt til arbejdslivet har stor betydning, fastslår Adam Martin.

– Rapporter fra både Rambøll og Foreningen Nydansker viser, hvor vigtig den første tilknytning til arbejdsmarkedet er. Det første fritidsjob eller den første uge i erhvervspraktik kommer oftest i stand via forældrenes netværk, men hvis begge forældre er arbejdsløse eller har et begrænset netværk på det danske arbejdsmarked, risikerer de unge at blive mødt af afslag og udelukkelse, allerede første gang de forsøger at banke på døren til en arbejdsplads.

Klima-certifikat til butikker i Gladsaxe

Klima-certifikat til butikker i Gladsaxe

Dan Weibel cykler rundt med sin Energy-Meter på elcykel udlånt af Jupiter Cykler, Mørkhøj. Her er Dan på besøg hos EDC i Søborg.

Dan Weibel fra Brdr. Weibel El-Teknik er i fuld gang med lave energi- og adfærds måling i butikkerne i Gladsaxe, hvor over 50 butikker har meldt sig til at få besøg af Dan Weibel.

Butikker der tager imod tilbuddet vil få opsat en måler, der ”logger” forbruget over nogle dage. Herefter vil butiksejerne få en rapport, der viser fordeling af elforbruget med anbefalinger til, hvad man kan gøre for at spare strøm.

 

”Hvis du fx har et supermarked, så kan vi måle strømforbruget uafbrudt i hele ugen og få at vide, hvor ”strømfrådserne” er. Er det kasseapparaterne, der bruger standby-strøm? Måske er det en kølemontré, der bruger for meget strøm, fordi køleblæseren ikke er blevet vedligeholdt eller bare støvet til. Eller det kan være at facadelyset sluger strøm om natten, og skal have et tænd-sluk-ur koblet på. Vi kan se, om personalet glemmer at slukke kaffemaskinen, når de holder fyraften. Kort sagt får vi et billede af, hvor der kan sættes ind, hvis de vil spare på strømmen, ” forklarer Dan Weibel fra Brdr. Weibel El-teknik, der står for målinger og udarbejdelse af rapporter.

 

Klima-certifikat til butikken

Projektet er blevet til i et samarbejde med Gladsaxe Kommune, der gerne vil have butikkerne i Gladsaxe til at reducere unødigt energiforbrug. Alle butikker, der gennemfører et eller flere af forslagene i rapporten får et certifikat til at sætte op i butikken, der fortæller, at de samarbejder med Gladsaxe Kommune om at spare på energien og reducere belastningen af klimaet.

Skrevet af Martin Rasmussen – Gladsaxe Kommune