Statens el-eftersyn ved hussalg

Obligatorisk el-eftersyn
Fra 1. maj 2012 blev det obligatorisk at få lavet et eleftersyn, hvis man vil tegne en ejerskifteforsikring
ved hushandel. Sikkerhedsstyrelsen håber, at den nye ordning giver bedre elsikkerhed.

Fejl ved elinstallationer forårsager hvert år mange brande i danske hjem
Hvis du vil tegne ejerskifteforsikring ved hushandel, er det ikke længere nok med en tilstandsrapport fra en byggesagkyndig. Fra 1. maj 2012 bliver det også obligatorisk at få foretaget et el-eftersyn, når der tegnes denne type forsikring.

Det er frivilligt, om man som sælger vil tilslutte sig ordningen om eleftersyn ved hushandel. Et eleftersyn er dog krævet, hvis man vil fraskrive sig ansvaret for eventuelt ulovligt elarbejde i sit hus.


Ordningen er en sejr for elsikkerheden

Ordningen er en del af en stor ændring af huseftersynsordningen, og i Sikkerhedsstyrelsen håber man det vil øge elsikkerheden.

– Når du køber hus, kan du ikke være sikker på, at elinstallationerne er lovlige. Der udføres meget gør-det-selv-arbejde, som ikke er godkendt. Ofte ved sælgeren ikke engang, hvad der er lavet i tidens løb af tidligere ejer. Et eleftersyn gennemført af en autoriseret installatør vil afsløre farlige og ulovlige installationer, siger Mette Cramon, Kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen og fortsætter:

– Vi håber, at ordningen vil medføre, at vi opdager mange af de farlige installationer, som vi fra vores tilsynsaktiviteter ved, der findes i danske boliger. Det drejer sig ikke kun om elinstallationer, der kan medføre brand, men i høj grad også beskyttelse mod stød, hvis eksempelvis fejlstrømsafbryderen ikke virker.

Fejl i elinstallationer er skyld i mange brande
De fleste af os tager for givet, at der er strøm i kontakten, når vi skal bruge det. Det er de færreste af os der tænker over, at elektricitet forårsager 3900 brande om året (2009-tal fra Sikkerhedsstyrelsens statistikker).

Sikkerhedsstyrelsens statistikker fra 2009 viser, at cirka 40 % af brandene skyldes fejl i elinstallationerne.

Fejl ved elinstallationer kan i sagens natur være livsfarligt. I 2009 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 8 omkomne i dødsbrande forårsaget af el. To af dødsbrandene skyldes fejl ved elinstallationerne. Oveni skal man lægge alle de tilfælde, hvor folk får stød på grund af ulovlige og fejlende elinstallationer.


Sådan bestiller du et eleftersyn

Hvis du skal sælge din bolig, kan du til enhver tid få en oversigt over, hvilke installatører der er tilmeldt ordningen om eleftersyn. Det foregår fra den 1. maj på boligejer.dk under konsulentsøgning, hvor du også kan finde de øvrige konsulenter du skal bruge i forbindelse med en hushandel, fx bygningssagkyndige og energimærkekonsulenter. Din ejendomsmægler må ikke bestille et eleftersyn for dig.

 

Fra 1. januar 2016 gælder følgende vederlag

”Hovedhus” opført før 2001
Samlet bygningsareal, jf. BBR
Maksimalt vederlag excl. moms kr.
Administrationstillæg (momsfrit) kr.
I alt excl. moms kr.
I alt incl. moms kr.
Under 100 m2
3.500,00
0
4375,00
100-199 m2
4.500,00
0
5625,00
200-299 m2
7.000,00
0
8.750,00
Større huse og andre bygninger, herunder elinstallationsrapport for fælleseje og fællesfaciliteter i ejerlejlighedskomplekser
Vederlaget aftales individuelt
0
”Hovedhus” opført 2001 eller senere
Samlet bygningsareal, jf. BBR
Maksimalt vederlag excl. moms kr.
Administrationstillæg (momsfrit) kr.
I alt excl. moms kr.
I alt incl. moms kr.
Under 100 m2
3.975,00
0
4.968,75
100-199 m2
4.975,00
0
6.218,75
200-299 m2
8.000,00
0
10.000,00
Større huse og andre bygninger, herunder elinstallationsrapport for fælleseje og fællesfaciliteter i ejerlejlighedskomplekser
Vederlaget aftales individuelt
0
 

Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer inklusive stueetagens areal og areal af eventuel mansardetage, men eksklusive areal af kælder og tagetage. Som grundlag for etagernes størrelse anvendes det bebyggede areal, jf. BBR.

Fornyelse af elinstallationsrapporter:

Ved fornyelse af elinstallationsrapporter aftales hvilket reduceret vederlag, der skal betales for den nye rapport.

Tillæg for administrationsgebyr:

For hver udarbejdet elinstallationsrapport kan den autoriserede elinstallatørvirksomhed tillægge grundtaksten et administrationstillæg på 77 kr. til dækning af administrationsgebyret.«

De gældende vederlag kan altid findes på eleftersynsinfo.dk og på boligejer.dk

 

Faktaboks: Hvem må udføre eleftersyn
Eleftersynet må kun udføres af autoriserede installatører, eller deres ansatte, som er tilmeldt ordningen for eleftersyn. Ordningen administreres af Sikkerhedsstyrelsen som myndighed, og det er også Sikkerhedsstyrelsen, der kommer til at stå for kontrol af ordningen.

Tillægspriser:

  • Faktura fremsendt netto 8 dage.  DKK 125,- inkl. moms
  • Akut eftersynsrapport inden 24 timer DKK 495,- inkl. moms
  • Fremsendt rapport pr. post DKK 80,- inkl. moms

Termografering og KNX er din vej til en moderne og energieffektiv bolig

Tidens nybyggede huse er kendetegnet ved at have en høj energieffektivitet og et lavt spild. Solceller på taget, genbrug af varme og el- spare systemer overalt i huset er med til at sikre, at ejeren får mest muligt for sine penge, og samtidig belaster naturen minimalt. Og i et moderne KNX hus vil du over det avancerede dørtelefon anlæg blive varslet, når dine gæster er på vej ind ad indkørslen eller svigerfamilien kommer på besøg. Noget mange kan se klare fordele i.

 

Samarbejdspartner

Brdr. Weibel er medlem af

BedreBolig Konsulent


Seneste indlæg

To lokale virksomheder samarbejder om CO2-reduktion

El-installationsfirmaet, Brdr. Weibel El-Teknik, har udskiftet hele belysningen i butikslokalerne hos Byens Bazar i Søborg, og det kan både ses på energiforbruget og på elregningen. Under et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og el-firmaet, Brdr. Weibel El-Teknik, har kommunens detailvirksomheder fået tilbudt gratis energimålinger med henblik på at optimere butikkernes el-løsninger og nedsætte deres CO2-udledning. Initiativet udspringer af kommunens mål om at nedsætte sin CO2-udledning med 40% inden 2020, hvilket er et led i FN’s 17 verdensmål, der, blandt andet, har til formål at imødekomme den globale udfordring med klimaforandringerne. Byens Bazar er et cirka 1000 kvadratmeter stort indendørs loppemarked, hvor tusindvis af brugbare ejendele hver dag skifter hænder. Butikkens ejer, Niels Frederiksen, tog i maj 2017 imod tilbuddet fra kommunen om en gratis el-måling, som viste, at det store butikslokales strømforbrug kunne reduceres betragteligt. Og kort tid derefter udskiftede el-firmaet, Brdr. Weibel El-Teknik, hele butikkens belysning til LED-lys, som både betyder mindre CO2-udledning og en billigere elregning – nu sparer Byens Bazar omkring 30.000 kroner om året på strøm. Byens Bazar og bæredygtighed For Niels Frederiksen var det ikke en svær beslutning at acceptere tilbuddet om en energimåling af Byens Bazars butikslokale, fordi projektet gav anledning til at indtænke bæredygtighed i forretningen, hvilket man, ifølge Niels, er forpligtet til, hvis man har muligheden. ”Det giver god mening at gennemføre investeringer og optimeringer i butikken, som på længere sigt sparer os for udgifter – dette er også med til at skabe en god forretning, og det giver en god følelse at lave en bæredygtig forretning”, siger Niels Frederiksen. Udover at reducere energiforbruget i butikken i Søborg, er der også blevet...

Rekvirering af eleftersyn

 

 

Tryk her

Brdr.Weibel El-Teknik
CVR: 33 35 32 35
Tlf.: 53 71 72 73
Adr.: Telefonvej 6, 2860 Søborg

icon_face

Hold dig opdateret med
Weibel EL på Facebook

Følg med Weibel EL på Google+
for nyheder og mere info